Körunda Hotell

Foto av brunch för Körunda Hotell. Kock: Andreas Öström