Bomässa

Vi skapade konceptet för Nynäshamns kommuns medverkan på en bomässa. Uppdraget var att samlat visa alla verksamheter inom kommunen, och tala till flera målgrupper. Särskilt de man ser som potentiella inflyttare. Jag gjorde grafisk form, Paulin Sunesson projektledning och Linda Lindehall skapade illustrationer och kartor (se kartbord). Fotograf till backdrops: Johan Gustafsson.